सराव चाचणी क्र 53 || घटक 9 अवकाश कल्पना ( तुकडे जोडा ) JNVST TEST MAT 53

JNVST-TEST-MAT-53
JNVST TEST MAT 53
JNVST TEST MAT 53विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊


माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 9 अवकाश कल्पना (तुकडे जोडा) या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 53 चे आयोजन केले आहे.

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन हा एक राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रम असून या उपक्रमांतर्गत आम्ही रोज YouTube  Live च्या माध्यमातून राज्यभरातील हजारो विध्यर्थ्यांना मोफत मार्गदर्शन पुरवत आहोत. तळागाळातील गोरगरीब , गरजवंत विध्यार्थी नवोदय विध्यालय प्रवेश पात्र व्हावेत आणि नवोदय विद्यालय निर्मितीचा उद्देश्य साध्य व्हावा हा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

JNVST TEST MAT 53

आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


MAT-53

या चाचणीत आपणांस दहा प्रश्न अवकाश कल्पना म्हणजेच तुकडे जोडा या घटकावर आधारीत विचारलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. 'JNVST TEST MAT 53'

चाचणीत 10 पेक्षा कमी गुण प्राप्त झाले असतील तर कोणता प्रश्न चुकला असेल तो पुन्हा सोडविण्याचा प्रयत्न करा.JNVST TEST MAT 53या चाचणीचे स्पष्टीकरण आज सायंकाळी ठिक सहा वाजता पूढील व्हिडिओ च्या लिंक वर लाईव्ह क्लास मध्ये देण्यात येईल. 
या व अश्या व्हिडिओ अभ्यासण्यासाठी माझे स्मार्ट मराठी शिक्षक हे YouTube channel अवश्य Subscribe  करावे  


सुलभक 

संतोष सुतार, 

8600250052


________________________________________________________________________________ 


JNVST-TEST

सूचना : या प्रकारच्या प्रश्नात, प्रश्नआकृतीत काही तुकडे दिलेले असतात. हे तुकडे कोणत्याही कोनात फिरवून व परस्परांना जोडून तयार होणारी एकसंध आकृती उत्तरआकृत्यांमध्ये शोधायची असते.


• यासाठी पुढील पायऱ्या लक्षात ठेवाव्यात :


1. प्रश्नआकृतीत दर्शवलेल्या तुकड्यांना क्रमांक दया.


2. क्रमांक 1 चा तुकडा निवडून त्यावर लक्ष केंद्रित करा. हुबेहूब असाच तुकडा कोणत्या उत्तरआकृत्यांमध्ये आहे, त्या उत्तरआकृत्या लक्षात घ्या. इतर उत्तरआकृत्या वगळा."JNVST TEST MAT 53" या पायरीवर उत्तर मिळण्याची शक्यता असते.


3. क्रमांक 2 चा तुकडा निवडून, त्यावर लक्ष केंद्रित करा. हुबेहूब असाच तुकडा दुसऱ्या पायरीवर मिळालेल्या कोणत्या उत्तरआकृतीमध्ये आहे, ते शोधा.


4. याचप्रमाणे, इतर तुकडे उत्तरआकृत्यांमध्ये शोधा.


या पायऱ्यांचा अवलंब केल्यास, तुम्हांला योग्य उत्तरआकृतीपर्यंत पोहोचणे सुलभ होते. 

सराव चाचणी क्र 52 || घटक 9 अवकाश कल्पना (तुकडे जोडा) JNVST TEST MAT 52

JNVST TEST MAT 52
JNVST TEST MAT 52

 JNVST TEST MAT 52विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 9 अवकाश कल्पना (तुकडे जोडा) या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 52 चे आयोजन केले आहे.

JNVST TEST MAT 52
आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊

JNVST TEST चे स्पष्टीकरण 


या चाचणीचे स्पष्टीकरण पुढील व्हिडिओ मध्ये देण्यात आले आहे. 'JNVST TEST MAT 52'


सुलभक 

संतोष सुतार, 
8600250052

________________________________________________________________________________ 

सूचना : या प्रकारच्या प्रश्नात, प्रश्नआकृतीत काही तुकडे दिलेले असतात.JNVST TEST MAT 52 हे तुकडे कोणत्याही कोनात फिरवून व परस्परांना जोडून तयार होणारी एकसंध आकृती उत्तरआकृत्यांमध्ये शोधायची असते.

JNVST TEST  सोडवितांना 

• यासाठी पुढील पायऱ्या लक्षात ठेवाव्यात :

1. प्रश्नआकृतीत दर्शवलेल्या तुकड्यांना क्रमांक दया.

2. क्रमांक 1 चा तुकडा निवडून त्यावर लक्ष केंद्रित करा. हुबेहूब"JNVST TEST MAT 52" असाच तुकडा कोणत्या उत्तरआकृत्यांमध्ये आहे, त्या उत्तरआकृत्या लक्षात घ्या. इतर उत्तरआकृत्या वगळा. या पायरीवर उत्तर मिळण्याची शक्यता असते.

3. क्रमांक 2 चा तुकडा निवडून, त्यावर लक्ष केंद्रित करा. हुबेहूब असाच तुकडा दुसऱ्या पायरीवर मिळालेल्या कोणत्या उत्तरआकृतीमध्ये आहे, ते शोधा.

4. याचप्रमाणे, इतर तुकडे उत्तरआकृत्यांमध्ये शोधा.

या पायऱ्यांचा अवलंब केल्यास, तुम्हांला योग्य उत्तरआकृतीपर्यंत पोहोचणे सुलभ होते. 

सराव चाचणी क्र 51 || घटक क्र. 9 अवकाश कल्पना ( तुकडे जोडा ) JNVST TEST MAT 51

 

JNVST TEST MAT 51
JNVST TEST MAT 51

 विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 9 अवकाश कल्पना (तुकडे जोडा) या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 51 चे आयोजन केले आहे.

JNVST TEST MAT 51


आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊या चाचणीचे स्पष्टीकरण पुढील व्हिडिओ मध्ये देण्यात आले आहे. 

सुलभक 

संतोष सुतार, 
8600250052

________________________________________________________________________________ 

JNVST TEST

सूचना : या प्रकारच्या प्रश्नात, प्रश्नआकृतीत काही तुकडे दिलेले असतात. 'JNVST TEST MAT 51' हे तुकडे कोणत्याही कोनात फिरवून व परस्परांना जोडून तयार होणारी एकसंध आकृती उत्तरआकृत्यांमध्ये शोधायची असते.

• यासाठी पुढील पायऱ्या लक्षात ठेवाव्यात :

1. प्रश्नआकृतीत दर्शवलेल्या तुकड्यांना क्रमांक दया.

2. क्रमांक 1 चा तुकडा निवडून त्यावर लक्ष केंद्रित करा. JNVST TEST MAT 51 हुबेहूब असाच तुकडा कोणत्या उत्तरआकृत्यांमध्ये आहे, त्या उत्तरआकृत्या लक्षात घ्या. इतर उत्तरआकृत्या वगळा. या पायरीवर उत्तर मिळण्याची शक्यता असते.

3. क्रमांक 2 चा तुकडा निवडून, त्यावर लक्ष केंद्रित करा. हुबेहूब असाच तुकडा दुसऱ्या पायरीवर मिळालेल्या कोणत्या उत्तरआकृतीमध्ये आहे, ते शोधा.

4. याचप्रमाणे, इतर तुकडे उत्तरआकृत्यांमध्ये शोधा."JNVST TEST MAT 51"

या पायऱ्यांचा अवलंब केल्यास, तुम्हांला योग्य उत्तरआकृतीपर्यंत पोहोचणे सुलभ होते.

सराव चाचणी क्र 50 || घटक 8 घडी घाला व उलघडा JNVST TEST MAT 50

JNVST TEST MAT 50
JNVST TEST MAT 50

 विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 51

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 8 घडी घाला व उलघडा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 50 चे आयोजन केले आहे.JNVST TEST MAT 51


आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊या चाचणीचे स्पष्टीकरण पुढील व्हिडिओ मध्ये देण्यात आले आहे ."JNVST TEST MAT 50"

सुलभक 

संतोष सुतार, 
8600250052

________________________________________________________________________________ 

सराव चाचणी क्र 49 || घटक 8 घडी घाला व उलघडा JNVST TEST MAT 49

 

JNVST TEST MAT 49
JNVST TEST MAT 49

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 49

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 8 घडी घाला व उलघडा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 49 चे आयोजन केले आहे.'JNVST TEST MAT 49'


आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


JNVST TEST

या चाचणीचे स्पष्टीकरण लाईव्ह क्लास मध्ये देण्यात येईल."JNVST TEST MAT 49"


सुलभक 

संतोष सुतार, 

8600250052


________________________________________________________________________________

सराव चाचणी क्र 48 || घटक 8 घडी घाला व उलघडा JNVST TEST MAT 48

JNVST TEST MAT 48
JNVST TEST MAT 48

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 48

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 8 घडी घाला व उलघडा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 48 चे आयोजन केले आहे.'JNVST TEST MAT 48'


आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


JNVST TEST

या चाचणीचे स्पष्टीकरण लाईव्ह क्लास मध्ये देण्यात येईल."JNVST TEST MAT 48"


सुलभक 

संतोष सुतार, 

8600250052


________________________________________________________________________________

सराव चाचणी क्र 47 || घटक क्र 8 घडी घाला व उलघडा JNVST TEST MAT 47

 

JNVST TEST MAT 47
JNVST TEST MAT 47

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 47

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 8 घडी घाला व उलघडा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 47 चे आयोजन केले आहे.'JNVST TEST MAT 47'


आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


JNVST TEST

या चाचणीचे स्पष्टीकरण लाईव्ह क्लास मध्ये देण्यात येईल."JNVST TEST MAT 47"सुलभक 

संतोष सुतार, 

8600250052


________________________________________________________________________________

सराव चाचणी क्र. 46 || घटक 8 घडी घाला व उलघडा JNVST TEST MAT 46


JNVST TEST MAT 46
JNVST TEST MAT 46विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 46


माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 8 घडी घाला व उलघडा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 46 चे आयोजन केले आहे.


आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


या चाचणीचे स्पष्टीकरण लाईव्ह क्लास मध्ये देण्यात येईल.
"JNVST TEST MAT 46"

सुलभक 
संतोष सुतार, 
8600250052

________________________________________________________________________________

सराव चाचणी क्र 45 || घटक क्र. 7 आरशातील प्रतिमा JNVST TEST MAT 45


JNVST TEST MAT 45
JNVST TEST MAT 45
 
विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊


माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 7 आरशातील प्रतिमा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 45 चे आयोजन केले आहे.


आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊
या चाचणीचे स्पष्टीकरण लाईव्ह क्लास मध्ये देण्यात येईल.
"JNVST TEST MAT 45"


सुलभक 
संतोष सुतार, 
8600250052


________________________________________________________________________________
सराव चाचणी क्र 44 || घटक 7 आरशातील प्रतिमा JNVST TEST MAT 44

 

JNVST TEST MAT 44
JNVST TEST MAT 44

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 44

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 7 आरशातील प्रतिमा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 44 चे आयोजन केले आहे.


आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊या चाचणीचे स्पष्टीकरण लाईव्ह क्लास मध्ये देण्यात येईल.

"JNVST TEST MAT 44"


सुलभक 

संतोष सुतार, 

8600250052
________________________________________________________________________________

सराव चाचणी क्र 43 || घटक 7 आरशातील JNVST TEST MAT 43

 

JNVST TEST MAT 43
JNVST TEST MAT 43

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊


माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 7 आरशातील प्रतिमा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 43 चे आयोजन केले आहे.


आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


या चाचणीचे स्पष्टीकरण लाईव्ह क्लास मध्ये देण्यात येईल.

"JNVST TEST MAT 43"सुलभक 

संतोष सुतार, 

8600250052


________________________________________________________________________________

सराव चाचणी क्र 42 || घटक 7 आरशातील प्रतिमा JNVST TEST MAT 42


JNVST TEST MAT 42
JNVST TEST MAT 42

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 42

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 7 आरशातील प्रतिमा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 42 चे आयोजन केले आहे.'JNVST TEST MAT 42'


आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊या चाचणीचे स्पष्टीकरण लाईव्ह क्लास मध्ये देण्यात येईल.

"JNVST TEST MAT 42"

सुलभक 

संतोष सुतार, 

8600250052

________________________________________________________________________________सराव चाचणी क्र 41 || घटक क्र 7 आरशातील प्रतिमा JNVST TEST MAT 41


JNVST TEST MAT 41
JNVST TEST MAT 41
 

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 41


माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 7 आरशातील प्रतिमा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 41 चे आयोजन केले आहे.'JNVST TEST MAT 41'

आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


या चाचणीचे स्पष्टीकरण लाईव्ह क्लास मध्ये देण्यात येईल.
"JNVST TEST MAT 41"
सुलभक 
संतोष सुतार, 
8600250052

__________________________________________________________________________________________


सराव चाचणी क्र 40 || घटक 6 भौमितिक रचना पूर्ण करा JNVST TEST MAT 40

 

JNVST TEST MAT 40
JNVST TEST MAT 40 

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 40


माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 6 भौमितिक रचना पूर्ण करा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 40 चे आयोजन केले आहे.'JNVST TEST MAT 40'

आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


या चाचणीचे स्पष्टीकरण लाईव्ह क्लास मध्ये देण्यात येईल.
"JNVST TEST MAT 40"

सुलभक 
संतोष सुतार, 
8600250052

__________________________________________________________________________________________

6. भौमितिक रचना पूर्ण करा

सूचना : या प्रश्नप्रकारात एक प्रश्नआकृती दिलेली असते. प्रश्नआकृतीत चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळाचा भाग (तुकडा) दाखवलेला असतो. या भागाशी उत्तरआकृतीतील एक भाग जोडून चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळ पूर्ण होऊ शकते.

उत्तरआकृतीतील भाग कोणत्याही अंशात फिरवून (तिरके, आडवे, उभे) दाखवलेले असतात. प्रश्न आकृतीच्या तुकड्याची 'कडा' लक्षपूर्वक पाहा. याच्या रेषांनी बनलेल्या रचनेसारखीच रचना उत्तरआकृतीत शोधा किंवा प्रश्नआकृतीतील तुकड्याच्या रेषा पेन्सिलीने वाढवून चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळ पूर्ण करा. हा तयार झालेला चौरसाचा, त्रिकोणाचा किंवा वर्तुळाचा दुसरा तुकडा कोणत्या उत्तरआकृतीशी जुळतो, ते लक्षपूर्वक पाहा.

  

सराव चाचणी क्र 39 || घटक 6 भौमितिक रचना पूर्ण करा JNVST TEST MAT 39


JNVST TEST MAT 39
JNVST TEST MAT 39 

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 39


माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 6 भौमितिक रचना पूर्ण करा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 39 चे आयोजन केले आहे.'JNVST TEST MAT 39'

आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


या चाचणीचे स्पष्टीकरण पुढील व्हिडिओ मध्ये देण्यात आले आहे. चुकलेले प्रश्न समजून घेण्यासाठी आवश्य व्हिडिओ पाहावा आणि पुन्हा चाचणी सोडवावी. 
सुलभक 
संतोष सुतार, 
8600250052

__________________________________________________________________________________________

6. भौमितिक रचना पूर्ण करा


सूचना : या प्रश्नप्रकारात एक प्रश्नआकृती दिलेली असते. प्रश्नआकृतीत चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळाचा भाग (तुकडा) दाखवलेला असतो. या भागाशी उत्तरआकृतीतील एक भाग जोडून चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळ पूर्ण होऊ शकते.JNVST TEST MAT 39

उत्तरआकृतीतील भाग कोणत्याही अंशात फिरवून (तिरके, आडवे, उभे) दाखवलेले असतात. प्रश्न आकृतीच्या तुकड्याची 'कडा' लक्षपूर्वक पाहा. याच्या रेषांनी बनलेल्या रचनेसारखीच रचना उत्तरआकृतीत शोधा किंवा प्रश्नआकृतीतील तुकड्याच्या रेषा पेन्सिलीने वाढवून चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळ पूर्ण करा. हा तयार झालेला चौरसाचा, त्रिकोणाचा किंवा वर्तुळाचा दुसरा तुकडा कोणत्या उत्तरआकृतीशी जुळतो, ते लक्षपूर्वक पाहा."JNVST TEST MAT 39"

  

सराव चाचणी क्र 38 || घटक 6 भौमितिक रचना पूर्ण कराJNVST TEST MAT 38


JNVST TEST MAT 38
JNVST TEST MAT 38 

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 38

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 6 भौमितिक रचना पूर्ण करा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 38 चे आयोजन केले आहे.'JNVST TEST MAT 38'

आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


या चाचणीचे स्पष्टीकरण पुढील व्हिडिओ मध्ये देण्यात आले आहे.  जे प्रश्न चुकत असतील ते या व्हिडिओ चा अभ्यास करून समजून घ्यावेत."JNVST TEST MAT 38" 
सुलभक 
संतोष सुतार, 
8600250052

__________________________________________________________________________________________

6. भौमितिक रचना पूर्ण करा


सूचना : या प्रश्नप्रकारात एक प्रश्नआकृती दिलेली असते. प्रश्नआकृतीत चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळाचा भाग (तुकडा) दाखवलेला असतो. या भागाशी उत्तरआकृतीतील एक भाग जोडून चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळ पूर्ण होऊ शकते.
JNVST TEST MAT 38
उत्तरआकृतीतील भाग कोणत्याही अंशात फिरवून (तिरके, आडवे, उभे) दाखवलेले असतात. प्रश्न आकृतीच्या तुकड्याची 'कडा' लक्षपूर्वक पाहा. याच्या रेषांनी बनलेल्या रचनेसारखीच रचना उत्तरआकृतीत शोधा किंवा प्रश्नआकृतीतील तुकड्याच्या रेषा पेन्सिलीने वाढवून चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळ पूर्ण करा. हा तयार झालेला चौरसाचा, त्रिकोणाचा किंवा वर्तुळाचा दुसरा तुकडा कोणत्या उत्तरआकृतीशी जुळतो, ते लक्षपूर्वक पाहा.

  

सराव चाचणी क्र. 37 || घटक 6 भौमितिक रचना पूर्ण कराJNVST TEST MAT 37

JNVST TEST MAT 37
JNVST TEST MAT 37 

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 37


माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 6 भौमितिक रचना पूर्ण करा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 37 चे आयोजन केले आहे.'JNVST TEST MAT 37'

आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


या चाचणीचे स्पष्टीकरण पुढील व्हिडिओ मध्ये देण्यात आले आहे, जे प्रश्न चुकले असतील ते प्रश्न या व्हिडिओ चा अभ्यास करून समजून घ्यावेत.JNVST TEST MAT 37

सुलभक 
संतोष सुतार, 
8600250052

__________________________________________________________________________________________

6. भौमितिक रचना पूर्ण करा


सूचना : या प्रश्नप्रकारात एक प्रश्नआकृती दिलेली असते. प्रश्नआकृतीत चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळाचा भाग (तुकडा) दाखवलेला असतो. या भागाशी उत्तरआकृतीतील एक भाग जोडून चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळ पूर्ण होऊ शकते."JNVST TEST MAT 37"

उत्तरआकृतीतील भाग कोणत्याही अंशात फिरवून (तिरके, आडवे, उभे) दाखवलेले असतात. प्रश्न आकृतीच्या तुकड्याची 'कडा' लक्षपूर्वक पाहा. याच्या रेषांनी बनलेल्या रचनेसारखीच रचना उत्तरआकृतीत शोधा किंवा प्रश्नआकृतीतील तुकड्याच्या रेषा पेन्सिलीने वाढवून चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळ पूर्ण करा.JNVST TEST MAT 37 हा तयार झालेला चौरसाचा, त्रिकोणाचा किंवा वर्तुळाचा दुसरा तुकडा कोणत्या उत्तरआकृतीशी जुळतो, ते लक्षपूर्वक पाहा.

  

सराव चाचणी क्र 36 || घटक 6 भौमितिक रचना पूर्ण करा JNVST TEST MAT 36

 

JNVST TEST MAT 36
JNVST TEST MAT 36

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 36


माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 6 भौमितिक रचना पूर्ण करा या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 36 चे आयोजन केले आहे.'JNVST TEST MAT 36'

आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


या चाचणीचे स्पष्टीकरण पुढील व्हिडिओ मध्ये देण्यात आले आहे. आपले जे प्रश्न चुकले असतील त्यांचा अभ्यास हा व्हिडिओ पाहून करावा."JNVST TEST MAT 36"

सुलभक 
संतोष सुतार, 
8600250052

__________________________________________________________________________________________

6. भौमितिक रचना पूर्ण करा


सूचना : या प्रश्नप्रकारात एक प्रश्नआकृती दिलेली असते. प्रश्नआकृतीत चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळाचा भाग (तुकडा) दाखवलेला असतो. या भागाशी उत्तरआकृतीतील एक भाग जोडून चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळ पूर्ण होऊ शकते.JNVST TEST MAT 36

उत्तरआकृतीतील भाग कोणत्याही अंशात फिरवून (तिरके, आडवे, उभे) दाखवलेले असतात. प्रश्न आकृतीच्या तुकड्याची 'कडा' लक्षपूर्वक पाहा. याच्या रेषांनी बनलेल्या रचनेसारखीच रचना उत्तरआकृतीत शोधा किंवा प्रश्नआकृतीतील तुकड्याच्या रेषा पेन्सिलीने वाढवून चौरस, त्रिकोण किंवा वर्तुळ पूर्ण करा. हा तयार झालेला चौरसाचा, त्रिकोणाचा किंवा वर्तुळाचा दुसरा तुकडा कोणत्या उत्तरआकृतीशी जुळतो, ते लक्षपूर्वक पाहा.

 

सराव चाचणी क्र. 35 || घटक 5 - समसंबंधJNVST TEST MAT 35


JNVST TEST MAT 35
JNVST TEST MAT 35


 

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 35


माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 5 समसंबंध या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 35 चे आयोजन केले आहे.'JNVST TEST MAT 35'

आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


या चाचणीचे स्पष्टीकरण पुढील व्हिडिओ मध्ये देण्यात आले आहे. आपले जे प्रश्न चुकले असतील त्या प्रश्नांचा अभ्यास हा व्हिडिओ पाहून करावा.JNVST TEST MAT 35

सुलभक 
संतोष सुतार, 
8600250052

JNVST TEST MAT 35
__________________________________________________________________________________________ 

सराव चाचणी क्र 34 || घटक 5 समसंबंध JNVST TEST MAT 34

JNVST TEST MAT 34
JNVST TEST MAT 34


 

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 34


माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 5 समसंबंध या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 34 चे आयोजन केले आहे."JNVST TEST MAT 34"

आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


या चाचणीचे स्पष्टीकरण पुढील व्हिडिओ मध्ये देण्यात आले आहे. आपण या व्हिडिओ चा अभ्यास करावा आणि चाचणी पुन्हा सोडवावी.JNVST TEST MAT 34
सुलभक 
संतोष सुतार, 
8600250052

__________________________________________________________________________________________ 

सराव चाचणी क्र 33 || घटक 5 - समसंबंधJNVST TEST MAT 33

JNVST TEST MAT 33
JNVST TEST MAT 33

 

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 33 


माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 5 समसंबंध या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 33 चे आयोजन केले आहे."JNVST TEST MAT 33"

आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


या चाचणीचे स्पष्टीकरण पुढील व्हिडिओ मध्ये देण्यात आले आहे. जे प्रश्न चुकले असतील त्यासाठी ते या व्हिडिओ मध्ये समजून घ्यावेत आणि पुन्हा चाचणी सोडवावी. 'JNVST TEST MAT 33'

सुलभक 

संतोष सुतार, 
8600250052

__________________________________________________________________________________________ 

सराव चाचणी क्र 32 || घटक 5 समसंबंधJNVST TEST MAT 32

JNVST TEST MAT 32
JNVST TEST MAT 32

 

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

JNVST TEST MAT 32

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत मानसिक क्षमता चाचणी या विषयातील घटक 5 समसंबंध या घटकावर आधारीत सराव चाचणी क्र 32 चे आयोजन केले आहे.'JNVST TEST MAT 32'


आपण छान अभ्यास करता आहात, या चाचणीसाठी आपणांस खूप खूप शुभेच्छा 💐💐🙏😊


या चाचणीचे स्पष्टीकरण पुढील व्हिडिओ मध्ये देण्यात आले आहे. जे प्रश्न समजले नसतील ते या व्हिडिओ मध्ये समजून घ्यावेत आणि चाचणी पुन्हा सोडवावी. "JNVST TEST MAT 32"

सुलभक 

संतोष सुतार, 

8600250052


__________________________________________________________________________________________