सराव चाचणी क्र. 10 || घटक 10 लपलेली आकृती शोधा Jnvst23Test10

 सराव चाचणी क्र. 10 || घटक 10 लपलेली आकृती शोधा Jnvst23Test10


Jnvst23Test10

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही सराव चाचणी क्र. 10 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test10
आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐


सराव चाचणी क्र 9 || घटक - 9 अवकाश कल्पना (तुकडे जोडा) Jnvst23Test9


Jnvst23Test9


 सराव चाचणी क्र 9 || घटक 9 अवकाश कल्पना (तुकडे जोडा)

Jnvst23Test9


विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊


माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज अवकाश कल्पना (तुकडे जोडा)  या नवव्या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 9 चे आयोजन केले आहे. आपणांस या चाचणीसाठी खुप खुप शुभेच्छा !!!


💐💐💐💐💐💐💐🙏😊